CRUCES E CRUCEIROS

Todos os lugares considerados como santos contan coa presenza de símbolos relixiosos moi arraigados na paisaxe galega: cemiterios, cruces de camiños, entradas das igrexas, nas ermidas e capelas, en valados ou leiras e mesmo no límite das parroquias

Os cruceiros teñen a orixe da súa difusión en Galicia na peregrinadión das ordes mendicantes. Podemos dicir que a súa principal función é a de lembrar aos vivos o sufrimento das almas, na crenza de que están redimiendo os seus pecados no purgatorio, e implorarles a súa axuda con oracións e misas.

Ourol posúe unha gran cantidade de curces e cruceiros diseminados polo seu territorio.

Aquí pode ver unha mostra.