OFICINA DE INFORMACIÓN CATASTRAL

Catastro ourolO Concello de Ourol dispón dun Punto de Información Catastral, onde se pode consultar información personalizada sobre o Catastro de rústica e urbana:

A taxa por expedición de documentos catastrais, ven regulada na ordenanza fiscal nº1, reguladora da taxa por expedición de documentos e tramitación administrativa a instancia de parte, do Concello de Ourol, publicada no B.O.P. da provincia de Lugo nº 12, de data 16.01.2010.

Información

Horario de atención ao público: De luns a venres de 09:00 a 14:00 h.
Enderezo postal:
Casa do Concello
Ourol s/n
27865 Ourol (Lugo)
Teléfono: 982 55 91 09
Fax: 982 55 90 02
Enderezo electrónico: oficina_tecnica@concellodeourol.es