CRISTO DO SISTO

Datos


Cruz de pedra situada no adro da Iglexa Parroquial do Sisto

Latitude: N4332,13
Lonxitude: O0741,24
Altitude: 500 m

Galería


Cristo Atrio do Sisto
Cristo Atrio do Sisto

Localización