Igrexa de Santa María do Sisto

Datos


Tanto esta parroquia como a de Ambores, foron creadas a partir dunha reforma eclesiástica do ano 1895, con todo os seus templos foron edificados máis tarde, ao redor de 1906.

Latitude: N4332,13
Lonxitude: O0741,23
Altitude: 500 m

Galería


Iglesia Sisto 2
Iglesia Sisto 1
Iglesia Sisto 2 Iglesia Sisto 1

Localización


A igrexa atópase no núcleo de O Sisto, á beira da estrada LU- P-6602.