ERMITA DE SAN LOURENZO DE CAXOTO

Datos


Segundo varias fontes, esta ermida, situada no núcleo de Caxoto, dataría aproximadamente do ano 1120, sendo a ermida máis antiga da que temos noticia.

Latitude: N4334,13
Lonxitude: O0733,40
Altitude: 208 m

Galería


ermita de Caxoto Ourol
ermita de Caxoto Ourol

Localización