CRUZ DA FAMILIA RIVERA

Datos

Pulsa aquí para añadir un texto

Cruz de pedra situada na carretera que vai desde o núcleo urbano de Ourol ata a Iglexa Parroquial.

Latitude: N4333,50
Longxtude: O0738,24
Altitude: 245 m

Galería


Localización